Guides og vejledninger

Løvstikkevej er en vej som blev oprettet i 2013, og rummer mange forskellige nuancer. Der er både almenbolig plus – Sundbyvang, ejer lejligheder – Urtehaven og en Almen døgninstitution/bosted for autister og udviklingshæmmede.

Hjemmesiden er ikke længere officiel hjemmeside for beboerne i Sundbyvang.

Vinduer og døre
Guides | Vinduer

Vinduer og døre

1075-3_Vejledning_om_vedligeholdelse_af_vinduer_og_udvendige_doere Vedligehold af døre Alle dørblade samt dørkarme besigtiges visuelt for forandringer, revner og skader i overfladen. Såfremt der konstateres fejl og forandringer i overfladen, skal dette straks undersøges nærmere af TEK. Almindelig … Read More