Nyt i december 2018

Nyt i december 2018

Seneste nyt om rottesituationen ud for haven ved nr 20:
Vi har haft en tv inspektion på besøg og i den forbindelse fået konstateret, at vi har et rør som går fra kloakbrønd midt på vejen og hen til hullet. Røret ser ikke ud til at blive brugt og burde derfor have været lukket. Men det betyder, at der nu er en lille rottefamilie, der bor i en radius af 40 cm fra hullet. Det positive er, at vi hverken skal grave i asfalten eller i folks have, da de udelukkende er lige ved hullet i græsset.

Status på opgradering af nettet:
Efter en del tids forhandling og yderligere en del tids undersøgelse af vores områder og kabelføring, er seneste nyt, at Fiberby, som vi var i forhandling med, anbefaler at vi får det lavet af andre udbydere. Dette kommer sig af, at den kabelføring som vi har i foreningen, ikke er hensigtsmæssig og ikke kan genbruges. Den løsning som Fiberby kunne tilbyde, ville heller ikke være hensigtsmæssig, da det ville betyde at nettet skulle føres gennem andre veje. Det ville blive mere end dobbelt så dyrt, hvis de skulle lave en løsning. Vi er nu i gang (sammen med nr 44) at undersøge og indhente tilbud fra andre udbydere for at se hvem der kan levere en god løsning til en bedre pris.

Hjemmesiden:
Denne hjemmeside, er officielt et redskab til formidling af informationer, nyheder og anden data som er relevant for vores forening og jer som beboer. Dette vil blandt andet være referater fra bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, vores regler og yderligere vejledninger til vedligehold af både fælles områder og boliger. Samtidig bruges hjemmesiden også som et værktøj for arbejdsgrupperne og bestyrelsen, sådan at det kan ses hvilke opgaver der kræves løst i den pågældende uge.

Nyt fra bestyrelsen:
nr 40 er gået ud af bestyrelsen, men vi andre arbejder stadig på højtryk for at ordne og færdiggøre alle de projekter og problematikker som er i Sundbyvang. Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover ligge på hjemmesiden, og vi vil så vidt det er muligt, løbende lægge referater op fra tidligere møder.

Arbejdsgrupperne:
Til dem som ikke allerede ved det, så er der her på hjemmesiden mulighed for at se hvilke opgaver der skal løses i den uge man nu er i. Denne liste vil løbende blive opdateret set i forhold til hvad beboere og koordinatorer melder til bestyrelsen, men også set i forhold til hvad bestyrelsen ser kræver opmærksomhed. På listen kan man både se vigtigheden, men også se hvad opgaven egentlig går ud på. Værktøjet blev skabt som en af løsningerne på resultatet af den undersøgelse bestyrelsen foretog i starten af året. Undersøgelsen viste at det langt fra var alle som vidste hvad der egentlig skulle laves i en forening, hvilke opgaver der var. Så derfor, for at skabe et overblik, men også for at gøre arbejdet som koordinator nemmere, skabte vi dette værktøj.

Det er stadig vigtigt at koordinatorerne holder møder, både internt i fasen men også på tværs af faserne. Dette er blevet påtalt på afdelingsmøde i september og i den forbindelse blev der også snakket om at der var nogle som savnede koordinering. Møderne er en god mulighed for netop at lærer af hinanden på tværs af faser, og samtidig se på hvor der er noget som kan blive nemmere/bedre.

God jul & godt nytår
Bestyrelsen

Om Forfatteren

Jeg er udvikler og hjemmesidenørd, men elsker at lave fysisk gør det selv arbejde og går meget op i det. Jeg skriver om det på denne hjemmeside så du også kan få del i måden hvorpå jeg vedligeholder tingene.