Vedligehold Amatur / vandhane

Vedligehold Amatur / vandhane

Her finder du anvisninger fra producenten, som fortæller hvordan du skal rengøre dine amaturer.

  • Der bør kun benyttes rengøringsmidler, der udtrykkeligt er anvist til rengøring af armaturer.
  • Der må ikke benyttes rengøringsmidler, som indeholder saltsyre, myresyre, klorblegemiddel eller eddikesyre, da disse kan forvolde skade på produktets overflade.
  • Fosforsyreholdige midler bør kun anvendes i begrænset omfang.
  • Anvendelse af aggresivt virkende rengøringsmidler og redskaber, som skuremiddel og skuresvampe er udelukket.
  • Brugsanvisningen på rengøringsmidlet skal nøje følges.
  • Rengøringen bør ske i henhold til den foreskrevne dosering og virketid i henhold til det specifikke anvendelsesområde og efter behov.
  • Forebyg kalkaflejringer ved regelmæssig rengøring.
  • Efter rengøring bør der altid skylles efter med rent vand, så overskydende rester af rengøringsmidlet fjernes.
  • Anvendelse af damprengøringsmidler er ikke tilladt, da de høje temperaturer kan beskadige produktet.
  • Ved anvendelse af rengøringsmidler på beskadigede overflader vil skaderne blot forværres.

Skader der er opstået ved uhensigtsmæssig behandling, hører ikke under Ideals/Börmas garanti.

Om Forfatteren

Jeg er udvikler og hjemmesidenørd, men elsker at lave fysisk gør det selv arbejde og går meget op i det. Jeg skriver om det på denne hjemmeside så du også kan få del i måden hvorpå jeg vedligeholder tingene.