Opgaver

Rense Tagrender

Vi har mange tagrender rundt om i foreningen, de fleste kan man heldigvis med en lille stige nå og rense. Blade og andet skidt skal … Read More

Indkøb af salt og urea

Tjekke op på beholdningen af salt og urea, koordiner med den anden fase og vurder om der skal indkøbes mere af noget. Skal der det, … Read More

Hække skal klippes

En gang start juli og en gang slut august, skal hække klippes. Her i starten skal den kun klippes let i siderne. Og toppen må … Read More

Græskanter

Græskanter skal trimmes på samme vis som når man slår græs. Nogen steder kan det også være nødvendigt at skære kanter, så græs og fliser … Read More

Fjerne ukrudt

Når varmen begynder, kommer der også ukrudt, dette skal fjernes mellem fliser, i bed, i og ved skure, på stier, på parkeringspladsen, ved grønne områder, … Read More

Træ, trædæk, skure

Gruset/jord må ikke berøre træets underkant. Gør den det, holdes der på fugten og træet rådner hurtigere. Tjek derfor løbende ved trædækkets underkant, ved skures … Read More

Holde grusområder pæne

Grusområder må gerne i ny og næ få en omgang rivning og fjernelse af ting som ikke hører til i/på gruset som fx løv, grene, … Read More

Feje vej, fortov og stier

Løbende fejning af veje og stier – især render til afløb så vandet kan løbe frit. – Dog vær obs. på vinter hvor der også … Read More

Tjekke og koordinere affald

Gruppen skal to gang om ugen tjekke specielt papcontainer og husholdingscontainer for fejlsorteret affald, vær særlig opmærksom på papir og plastik i pap, som ofte … Read More

Opsamling af skrald

Skrald skal opsamles i din fase, på fortov, veje, grønne områder, stier og parkeringsplads, 2 gange om ugen Værktøj: kost, skovl eller skraldeopsamler

Feje trædæk

Feje trædæk 4 gange om måneden med blød kost, for primært at fjerne grus og småsten. Det gør så behandlingen holder længere – Dog vær … Read More