Vanding af planter, træer og blomster

Blomsterkasser og planter/blomster rundt om på området skal vandes løbende. Typisk skal der i sommerperioden vandes en til to gange om ugen, medmindre det har regnet så meget at vanding er unødvendigt. Der kan være perioder hvor det ikke har regnet så meget, her er man nød til også at vande hække og de større træer på øerne.

Det man dog skal være obs på er at der nogle steder ikke er mulighed for at regn skal komme ind, hvorfor det vil være nødvendigt at vande også selvom det har regnet. Dette er fx ved postkasserne.

De områder hvor vi har vegetation der skal vandes:

  • Ved postkasserne
  • Planter i græsset på løvstikkevej
  • De grønne områder ved 64 og 65
  • Hæk øerne mellem bygningerne
  • Blomsterkasser og krukker mellem bygningerne
  • Planter op af cykelskure mellem bygningerne
  • Planter op af skure ud mod persillevej og tomatvej
  • Blomster ved parkeringspladsen
  • Træer mellem bygninger, på tomatvej og persillevej, samt ved parkeringspladser

Værktøj: vandslanger på 70m.