Rense Tagrender

Vi har mange tagrender rundt om i foreningen, de fleste kan man heldigvis med en lille stige nå og rense.

Blade og andet skidt skal fjernes fra tagrenderne, og gerne lige skylle nedløbsrøret igennem, så der er 100% gennemløb.

Måden man gør det på er først at fjerne skidt, blade etc med hænderne, derefter kan man tage hovedet på en kost og feje efter. Men pas på du ikke ødelægger samlingerne, med kosten. Til sidst kan du skylle efter med en spand vand.

Det du skal bruge er:

  1. En stige
  2. En spand, til blade og skidt (Til sidst til vand)
  3. Dine hænder
  4. Hovedet på en lille blød kost

Ser du utætheder, meld dette til TEK

Områder hvor der skal renses er:

Fase 1

første sal
cykelskure
redskabsskur
storskrald

Fase 2

første sal
cykelskure
redskabsskur
storskrald