Opsamling af skrald

Skrald skal opsamles i din fase, på fortov, veje, grønne områder, stier og parkeringsplads, 2 gange om ugen

Værktøj: kost, skovl eller skraldeopsamler